Kernwaarden van het HKZ-model

Aan het HKZ-model ligt een aantal kernwaarden ten grondslag:


Vernieuwing normen van het HKZ Harmonisatiemodel in 2008

In 2008 heeft Stichting HKZ het Harmonisatiemodel 2001 vernieuwd.
Doel van deze vernieuwing is dat het model en de daarvan afgeleide certificatieschema's:
 

 
 

  Klik hier dan kunt u meer informatie over het aantal bezoekers van mijn website bekijken.  

Copyright 2010