Kwaliteitsmanagementsystemen ISO 9001:2008, HKZ, ZKN

Het vooroordeel over een dik en een onwerkbaar kwaliteitshandboek dat vol staat met normen, procesbeschrijvingen en procedures is vaak terecht.
Zo hoort het dus niet te zijn!

Mijn werkwijze is praktisch/effectief.
U wordt door mij niet 'belast' met omvangrijke rapporten of tijdrovende analyses. Samen met u wordt er vooraf een duidelijk gestructureerd plan van aanpak gemaakt.

Een ISO, HKZ of ZKN  certificaat behalen kan het beste gebeuren door aansturing vanuit de eigen organisatie. Dit is de beste waarborg om optimaal tegemoet te komen aan uw verwachtingen.

Stappenplan om een ISO, HKZ of ZKN  certificaat te behalen:
1. Nulmeting.
2. Managementsysteem ontwikkelen conform de norm.
3. Implementeren van het systeem.
4. Evaluatie van het systeem (directiebeoordeling).
5. ISO, HKZ of ZKN certificaat aanvragen bij certificerende instelling.

Ik zorg er ook voor dat uw kwaliteitshandboek online beschikbaar zal zijn.
Derhalve geen dik en onwerkbaar papieren kwaliteitshandboek.
Door online beschikbaarheid van het kwaliteitshandboek creeert u draagvlak binnen de organisatie en werken medewerkers actief mee aan kwaliteitsverbetering.

Een voorbeeld van een digitaal kwaliteitshandboek treft u onder deze link aan.


 
 
 

  Klik hier dan kunt u meer informatie over het aantal bezoekers van mijn website bekijken.  

Copyright 2010