Kwaliteitshandboek

Het (online digitale) kwaliteitshandboek bevat de verplichte procedures.
Verder geeft het handboek aan welke documenten door de praktijk vereist worden om een effectieve uitvoering en beheersing van processen zeker te stellen. Gedocumenteerde procedures moeten worden opgezet, gedocumenteerd, ingevoerd en onderhouden.

Om te beslissen of werkwijzen wel of niet beschreven moeten worden, moet men zich het volgende afvragen:
 • Hoe groot is het risico op fouten als een werkwijze vast ligt?
 • Welk effect heeft het proces op de kwaliteit van de zorgverlening?
 • Kan documenteren de effectiviteit en efficiency van een proces vergroten?
 • Hoe groot is de kans op een ontevreden patient als de afgesproken werkwijze niet wordt gevolgd?

De praktijkhouder mag bepaalde gedeelten uitsluiten van certificatie, doch alleen als deze gedeelten niet op de praktijk van toepassing zijn. Zo'n uitsluiting moet wel beargumenteerd worden.

In het kwaliteitshandboek moeten in ieder geval alle uitvoerende processen benoemd worden, inclusief de ondersteunende processen en de verbeterprocessen. De relaties hiertussen moeten worden aangegeven, zodat duidelijk is welke consequenties er zijn voor bijvoorbeeld het administratieve proces indien er binnen het primaire proces iets verandert. Verder moeten in ieder geval de volgende procedures beschreven zijn:

 • verslaggeving aan de huisarts
 • klachten
 • melding fouten en (bijna-)ongevallen
 • afwijkingen in de zorgverlening
 • interne audits
 • corrigerende maatregelen
 • preventieve maatregelen
 • informatieoverdracht bij vervanging
 • ontwikkelen richtlijnen en protocollen
 • beheersing van documentatie
 • beheer van kwaliteitsregistraties


Tip:
Beschrijf procedures/instructies kort en kernachtig.
Verplichte procedures mogen gecombineerd worden tot een procedure.


 

 
 

  Klik hier dan kunt u meer informatie over het aantal bezoekers van mijn website bekijken.  

Copyright 2010